Tutustu minuun

Tietoa minusta

Taustani ja kokemukseni

Terve!

Olen 26-vuotias, kesällä 2020 valmistunut konetekniikan diplomi-insinööri. Tältä sivustolta voit lukea elämääni liittyvistä niin työ- kuin vapaa-ajankin asioistani. Alla hieman itsestäni. 

Taustaa

Olen kotoisin Padasjoelta, pienestä kunnasta Päijät-Hämeestä. Kasvoin vanhempieni maatilalla ja autoin siellä maatilan askareissa töitä tehden useana kesänä. Olenkin omaksunut siellä ahkeran ja oma-aloitteisen asenteen työntekoon. Maatilan töiden jälkeen, 2014 tammikuussa, lähdin vuodeksi varusmiespalvelukseen, jossa suoritin lentoteknisen aliupseerikurssin. Varusmiespalveluksen aikana opin johtamisen perustaidot ja kehitin teknistä osaamistani lentotekniikan parissa

Korkeakouluopinnot

Varusmiespalveluksen jälkeen oli aika keskittyä opintoihin. Aloitin opinnot Tampereen teknillisessä yliopistossa Sähkötekniikan parissa, mutta ajattelin vahvuuksieni olevan enemmän mekaniikan puolella. Hain siis vielä samana keväänä Aalto-yliopistoon opiskelemaan konetekniikkaa. Pääsykokeiden jälkeen sainkin taputtaa itseäni olkapäälle, sillä sain heinäkuussa hyväksymiskirjeen Aallosta Kone- ja rakennustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Aloitin konetekniikan kandidaattiopinnot syksyllä 2015. Tutkinto-ohjelmaan kuului melko paljon pakollisia perusopintoja, mutta jonkin verran pääsi myös suuntautumaan oman mielenkiinnon mukaan. Otinkin pääaineeksi konetekniikan ja sivuaineeksi englanninkielisen Computation and Modeling in Engineering-kokonaisuuden. Kandidaattiopintojen aikana ehkäpä mielenkiintoisin kurssi oli kuitenkin mekatroniikan projektikurssin, jossa pääsimme rakentamaan CNC-jyrsimen. Kandidaattiopinnot opettivat paljon hyviä perusasioita mekaniikasta, mekatroniikasta ja mallinnuksesta. Opintoja tukivat myös kesätyöt ja opintojen ohella tehdyt osa-aikatyöt ABB:llä tuotannossa sekä mekaniikan tuotekehityksessä. Opinkin käyttämään erinomaisesti esimerkiksi Creoa ja Windchilliä, sekä pääsin näkemään suuren yrityksen tuotekehityksen prosesseja. 

Valmistuin tekniikan kandidaatiksi kesällä 2018, jonka jälkeen pääsin syventämään taitojani maisteriopintojen parissa Mechanical Engineering -pääaineessa. Opin paljon hyödyllisiä taitoja muun muassa materiaalivalinnoista mekatronisten laitteiden suunnittelusta. Osallistuin lisäksi vuoden kestävään Product Development Project -kurssiin, jonka aikana suunnittelimme mecanum-pyörillä toimivan, kaapelittoman Freelevator-hissin ja rakensimme prototyypin siitä. Maisteriopintojen aikana otin uutena mekatroniikan osa-alueena kursseja myös hydrauliikasta, ja olin lisäksi kesätöissä hydrauliikan tutkimusryhmässä konetekniikan laitoksella. Tässä työssä opin paljon hydrauliikasta, tiedonkeruusta ja hydraulisten laitteiden ohjauksesta. Tein lopulta myös diplomityöni tutkimalla digitaalihydraulista monipainejärjestelmää ja sen hyötysuhdetta massaa nostavissa ja laskevissa sovelluksissa. Sainkin työn ripeästi valmiiksi suunnitellussa aikataulussa ja valmistuin diplomi-insinööriksi 31.7.2020.