Osaaminen

Mekaniikka

Mekatroniikka

CAD-Mallinnus

2D-piirustukset

Suunnittelu

Projektit


CV


Vahvuudet ja tavoitteet


 • Erinomainen asenne työskentelyyn ja tehtävien suorittamiseen
 • Vahva tekninen osaaminen, harrastuneisuus ja käsillä tekemisen taito
 • Into uuden oppimiseen, itseni kehittämiseen ja haasteiden selvittämiseen
 • Tavoitteena omien taitojen jatkuva kehittäminen ja eteneminen työuralla

Koulutus


Diplomi-insinööri

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

2018–2020

 • 4,75/5
 • Pääaine: Mechanical Engineering
 • Diplomityö: Energy efficiency of a Digital Hydraulic Multi-Pressure Actuator for use in load-lifting applications, 5/5

Tekniikan kandidaatti

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

2015–2018

 • 3,88/5
 • Pääaine: Kone- ja rakennustekniikka
 • Sivuaine: Computation and Modeling in Engineering
 • Kandidaatintyö: Kiinteäsiipisen miehittämättömän ilma-aluksen lentotilan määrittäminen, 5/5

Ylioppilas

Vääksyn Yhteiskoulun lukion Ilmailulinja

2010–2013

 • UPL-lentolupakirja 

Työkokemus


R&D Test Equipment Engineer

KONE

9/2020 - 

Työskentelen tällä hetkellä asiantuntijatehtävissä KONEen tuotekehitystestereiden parissa. Työssäni yhdistyvät sähkö-, automaatio-, mekaniikka- ja ohjelmointisuunnittelu. Tehtäviini kuuluu:

 • Teknisen tuen antaminen sekä kommunikointi alihankkijoiden, loppukäyttäjien ja oman tiimin välillä
 • Testereiden tuotekehitys, päivitys sekä ylläpito
 • Dokumentoinnin tarkastaminen ja dokumenttivaatimusten päivittäminen

Diplomityöntekijä

Fiellberg Fluid Oy

1/2020 - 6/2020

Aloitin diplomityön tekemisen tammikuussa 2020. Diplomityössä tutkin hydraulisen monipainejärjestelmän toimintaa ja määritän sen hyötysuhteen eri työsykleillä. Tehtäviini kuuluu:

 • Antureiden ja tiedonkeruujärjestelmän valitseminen testilaitteeseen
 • Tiedonkeruujärjestelmän käyttöönotto
 • Mittaukset hyötysuhteen määrittämistä varten 
 • Diplomityön kirjoittaminen

Tutkimusapulainen

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

6/2019 - 12/2019

Tutkimusapulaisena pääsin osallistumaan mekatroniikan ja hydrauliikan tutkimukseen Aalto-yliopistossa. Työ oli mielenkiintoista ja haastavaa. Opin työn aikana paljon uutta erityisesti hydrauliikan ja tiedonkeruun osalta. Työtehtäviini kuului:

 • Antureiden ja tiedonkeruujärjestelmän valitseminen testilaitteeseen
 • Yhteydenpito ja tiedustelut anturi- ja laitevalmistajille
 • Tiedonkeruujärjestelmän asentamista

Opintoneuvoja

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

1/2019 - 5/2019

Kevään 2019 ajan toimin opiskelujeni ohella opintoneuvojana korkeakouluni opiskelijapalveluissa. Työssäni opin asiakaspalvelutaitoja ja pääsin näkemään korkeakoulun toimintaa hallinnon puolelta. Työtehtäviini kuului:

 • Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoiden neuvonta opintoihin liittyvissä asioissa
 • Opintorekisteriotteiden, todistusten sekä muiden vastaavien dokumenttien luovuttaminen opiskelijoille
 • Kandidaattiopiskelijoiden orientaatiokurssin sisällön luominen Moodle-pohjaiselle kurssisivulle

Mekaniikkasuunnittelija

ABB Drives

5/2017 - 12/2018

Tämä työ antoi minulle arvokasta kokemusta tuotekehityksestä ja mekaniikkasuunnittelusta. Opin tuoteylläpidon perusteet ja pääsin kehittämään suunnittelutaitojani. Työ sisälsi monipuolisesti erilaisia taajuusmuuttajien suunnittelutöitä:

 • PTC Creo Parametric, Windchill ja SAP käyttäminen
 • 2D piirustusten tekeminen
 • Metallilevy- ja muoviosien suunnittelu
 • Tuotedatan ylläpito PTC Windchillissa ja SAPissa
 • Taajuusmuuttajien testaus ja testiympäristöjen valmistelu/suunnittelu

Tuotantolinjaharjoittelija

ABB Drives

5/2016 - 4/2017

Tässä työssä sain paljon hyvää kokemusta tuotannosta ja näkemystä tuotteiden kokoonpanosta myös tuotekehityksen näkökulmasta. Suoriuduin tehtävistäni mallikkaasti ja sainkin kiitosta antamistani tuotannon kehitysideoista sekä ahkerasta asenteestani työntekoon. Työtehtäviini kuului:

 • ACS580- ja ACS880 taajuusmuuttajien R4-R6 kokoonpanot
 • Laitteiden pakkaus ja lähetys
 • Kokoonpano-opastusten pitäminen uusille työntekijöille
 • Jatkuva parantaminen ja 6S

Maatilatyöntekijä

Mäkelän maatila

5-9/2009
5-8/2010
5-8/2011
5-10/2012
3-12/2013
6-8/2015

Olen tehnyt paljon kesätöitä perheeni maatilalla. Työt ovat olleet haastavia ja monipuolisia. Maatilan töissä olen kehittynyt ahkeraksi, oma-aloitteiseksi sekä vastuulliseksi työntekijäksi. Työtehtäviini on kuulunut muun muassa:

 • Sesonkitöitä, kuten maanmuokkausta ja viljanajoa
 • Rakennusten ylläpitoa, esimerkiksi räystäslautojen korjauksia, puulattian tekoa ja betonivaluja
 • Koneiden huoltoja ja korjauksia
 • Metsätöitä ja traktorivetoisen tukkikärryn ajoa

Ohjelmistot joita käytän sujuvasti


Microsoft Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Teams

Mallintaminen & PDM

 • Creo Parametric
 • Fusion 360
 • Solid Edge
 • NX
 • AutoCAD
 • OpenFOAM
 • Windchill
 • Teamcenter
 • SAP
 • VariPDM

Ohjelmointi

 • Matlab & Simulink
 • Mathematica
 • LabView
 • TwinCAT
 • C
 • Python

Muuta


Kielitaito

Turvallisuuskortit

Äidinkieli

Sujuva

Perustaidot

 • suomi
 • englanti
 • ruotsi
 • saksa
 • Työturvallisuuskortti
 • Hätäensiapu
 • Hissi- ja sähkötyöturvallisuus