Freelevator

Freelevator-hissi

Product Development Project 

Freelevator-projekti on yksi haastavimmista projekteista, joihin olen osallistunut. Projekti tehtiin osana Product Development Project -kurssia, jossa monialainen ja -kansallinen tiimimme työskenteli yhden lukuvuoden ajan kurssimitoituksen puitteissa rakentaakseen prototyypin hissistä, joka kulkisi sekä pysty- että vaakasuunnassa ilman kaapeleita. Projektin nimi tuleekin sanoista free ja elevator, mikä kuvaa hyvin tavoitettamme muokata perinteisiä kaapelien avulla liikkuvia hissejä.

Ryhmämme koostui viidestä Aalto-yliopiston opiskelijasta ja neljästä ISDI:n (Indian School of Design and Innovation) opiskelijasta. Kolme Aallon opiskelijoista ja yksi ISDIn opiskelijoista olivat taustaltaan konetekniikan opiskelijoita  ja lisäksi joukkoon kuului liiketalouden, teollisen muotoilun, sähkötekniikan, tuotantotalouden ja graafisen suunnittelun opiskelijoita.

 Intialaiset jäsenet työskentelivät pääsääntöisesti etänä omassa koulussaan Mumbaissa. Vuoden aikana kansainvälistä kommunikointia pääsikin harjoittelemaan toden teolla Skype-yhteyden välityksellä. Samalla tuli myös rutkasti harjoittelua työnjaon tekemiseen ja yhteistyöhön kunkin omaa erikoisosaamistaan hyödyntäen.

Suomen tiimin vastuulla oli lopullisen prototyypin suunnittelu, mallinnus ja valmistus kun taas Intian tiimi valmisti minimallin, jonka avulla konseptimme toimivuus voitiin varmentaa jo varhaisessa vaiheessa koko prosessia.

Oma panokseni projektissa painottui mekaniikka- ja mekatroniikkasuunnitteluun sekä CAD-mallinnukseen. Työtä tällä saralla olikin paljon projektin ollessa pitkälti mekaanisten ongelmien ratkaisua. Teimme lopullisen prototyypin mallia läpi koko kurssin pääasiassa 3-4 hengen ryhmässä Suomessa.